Missen Haberler

ANAMUR’DA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

Mahalli idareler işverenleri sendikası ve Anamur Belediyesi işbirliğinde düzenlenen hizmet içi eğitim semineri 16 nisan saat 9:45 de Anamur Belediye meclis salonunda başladı.İki gün süren seminerin açılış konuşmasını mahalli idareler işverenleri sendikası adına Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Fatih Erdoğan yaptı.

Kamu Yönetimi Uzmanı Bülent Tatarka, Av. Gencer SATILMIŞ, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Fatih Erdoğan, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Yazı İşleri Müdürü Fatih Şimşek’in sunumlarıyla gerçekleşen programda;

16 Nisan 2010 Saat: 09:45 – 10:45 Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri (Konuşmacı Bülent TATARKA) Saat: 10:45 – 12:00 Kamu Hizmetlerinde Verimlilik , Saat: 13:30 – 14:15 Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesine İlişkin Temel Esaslar Uygulamaya İlişkin Temel Esaslar Saat: 15:15 – 17:00 Protokol Kuralları ,

17 Nisan 2010 Saat: 09:00- 17:00 Kamu İhale Mevzuatı (Konuşmacı Avukat Gencer SATILMIŞ) şeklinde dersler gerçekleştirildi.

Kamu Kurum ve Kuruluşları personelleri ile sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun ilgi gören seminerlerin bir kısmına Anamur Belediye Başkanı Mehmet TÜRE ve Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı birlikte katıldılar.

Semineri sunan katılımcılara Anamur Belediyesi adına plaketlerini sunan Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul yaptığı konuşmada Anamur’da hizmet kalitesinin artırılması, personelin eğitimi ve hak ve sorumluluklar konusunda bilincin oluşturulmasına yönelik seminerlerin süreceğine işaret etti. Sunumu gerçekleştiren katılımcılara teşekkür eden Tuğrul, sendika yetkililerine Anamur’a ayırdıkları zaman dolayısıyla teşekkür etti.

MAHALLİ İDARELER İŞVERENLERİ SENDİKASI (MİS) 7.OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM 1. Açılış 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. Başkanlık Divanı'nın seçimi 4. Sendika üyeleri/misafirlerin konuşmaları 5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Mali rapor, Yeminli Mali Müşavir raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi 6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi 7. Yeni Dönem Bütçesinin kabulü 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 9. Sendika hizmetleri için daimi veya geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanının tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 10. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereği Ana Tüzükte Yapılması Zorunlu Değişiklikler ve İlave Değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması 11. Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliklerine gösterilecek aday listelerinin tespiti ve seçim kurulu başkanına verilmesi 12. İlgili Makamlar ve Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Konular Hakkında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 13. Dilek ve Temenniler 14. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Organlarının Seçimi 15. Kapanış TARİH: 1’inci Toplantı 19 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) Çoğunluk Sağlanamazsa 2’inci Toplantı 26 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) YER:Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/6-7-8 Balgat/ANKARA