Missen Haberler

GENEL BAŞKAN TİSK’ İN DANIŞMA KONSEYİNE KATILMAK İÇİN İSTANBUL’DA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Danışma Konseyi, 10 Şubat 2009 Salı günü saat 10.00’da Çırağan Palace Kempinski Oteli (Saray Kısmı) Mabeyn Salonu’nda toplanacaktır.

Türk iş dünyasının, sanayi ve hizmet sektörlerinin önde gelen işverenleri ile özel sektörün bütün temsilci kuruluşlarının iştirak edeceği toplantıda, ülkemizde etki ve şiddetini artıran Küresel Krize karşı Hükümetimiz tarafından alınması gereken tedbirler tartışılacaktır.

MİS Genel Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ bey ve MİS Genel Sekreteri Mehmet ORUÇÖZ bey toplantıya katılacaklardır.

MAHALLİ İDARELER İŞVERENLERİ SENDİKASI (MİS) 7.OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM 1. Açılış 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. Başkanlık Divanı'nın seçimi 4. Sendika üyeleri/misafirlerin konuşmaları 5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Mali rapor, Yeminli Mali Müşavir raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi 6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi 7. Yeni Dönem Bütçesinin kabulü 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 9. Sendika hizmetleri için daimi veya geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanının tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 10. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereği Ana Tüzükte Yapılması Zorunlu Değişiklikler ve İlave Değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması 11. Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliklerine gösterilecek aday listelerinin tespiti ve seçim kurulu başkanına verilmesi 12. İlgili Makamlar ve Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Konular Hakkında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 13. Dilek ve Temenniler 14. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Organlarının Seçimi 15. Kapanış TARİH: 1’inci Toplantı 19 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) Çoğunluk Sağlanamazsa 2’inci Toplantı 26 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) YER:Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/6-7-8 Balgat/ANKARA