Hakkımızda

Sendikamızın amacı: Üyelerimizin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak, hukukî, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

Aynı zamanda bir buluşma, görüşme, dayanışma, fikirleri paylaşma ve birlikte düşünme merkezi olarak sendikamız üyelerimiz arası koordinasyon ve merkezi yönetim ile ilişkilerin daha sağlıklı yürütülebilmesini de amaçlamaktadır.

25.05.1999 tarihinde kurulan sendikamızın yönetim kurulu:

  • GENEL BAŞKAN Cemal AKIN
  • GENEL MUHASİP İsmail BİLDİK
  • GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU
  • GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Nurullah SAVAŞ
  • GENEL BAŞKAN YRD.Bilal ULUDAĞ
  • YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hüseyin OPRUKÇU
  • YÖNETİM KURULU ÜYESİ Mükerrem TOLLU