Hakkımızda

Sendikamızın amacı: Üyelerimizin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak, hukukî, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

Aynı zamanda bir buluşma, görüşme, dayanışma, fikirleri paylaşma ve birlikte düşünme merkezi olarak sendikamız üyelerimiz arası koordinasyon ve merkezi yönetim ile ilişkilerin daha sağlıklı yürütülebilmesini de amaçlamaktadır.

25.05.1999 tarihinde kurulan sendikamızın yönetim kurulu:

  • Hüseyin Sözlü Genel Başkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Enver Demirel Genel Muhasip Etimesgut Belediye Başkanı
  • Cemal Akın Genel Başkan Yardımcısı Bartın Belediye Başkanı
  • İsmail Deniz Genel Başkan Yardımcısı Çiçekdağı Belediye Başkanı
  • Ümmet Akın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Germencik Belediye Başkanı
  • Sahvet Ertürk Yönetim Kurulu Üyesi Domaniç Belediye Başkanı
  • Mehmet Türe Yönetim Kurulu Üyesi Anamur Belediye Başkanı
MAHALLİ İDARELER İŞVERENLERİ SENDİKASI (MİS) 7.OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM 1. Açılış 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. Başkanlık Divanı'nın seçimi 4. Sendika üyeleri/misafirlerin konuşmaları 5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Mali rapor, Yeminli Mali Müşavir raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi 6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi 7. Yeni Dönem Bütçesinin kabulü 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 9. Sendika hizmetleri için daimi veya geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanının tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 10. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereği Ana Tüzükte Yapılması Zorunlu Değişiklikler ve İlave Değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması 11. Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliklerine gösterilecek aday listelerinin tespiti ve seçim kurulu başkanına verilmesi 12. İlgili Makamlar ve Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Konular Hakkında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 13. Dilek ve Temenniler 14. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Organlarının Seçimi 15. Kapanış TARİH: 1’inci Toplantı 19 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) Çoğunluk Sağlanamazsa 2’inci Toplantı 26 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) YER:Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/6-7-8 Balgat/ANKARA