Hakkımızda

Sendikamızın amacı: Üyelerimizin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak, hukukî, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

Aynı zamanda bir buluşma, görüşme, dayanışma, fikirleri paylaşma ve birlikte düşünme merkezi olarak sendikamız üyelerimiz arası koordinasyon ve merkezi yönetim ile ilişkilerin daha sağlıklı yürütülebilmesini de amaçlamaktadır.

25.05.1999 tarihinde kurulan sendikamızın yönetim kurulu:

  • GENEL BAŞKAN MAHMUT BİLGEN
  • GENEL MUHASİP MUSTAFA YAZIHARMAN
  • GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÜKSEL DURNA
  • GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYHAN DEMİR
  • GEN.TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ HASAN ARINAN
  • YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜLEYMAN ÖNDER
  • YÖNETİM KURULU ÜYESİ SELMAN İÇEN