Missen Haberler

MİS GENEL BAŞKANI HÜSEYİN SÖZLÜ,T.İ.S.K. YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ.

MİS Genel Başkanı Hüseyin Sözlü,T.İ.S.K. Yönetim Kuruluna Seçildi.

MİS Genel Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kuruluna Seçildi.

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ (Ceyhan Başkanı) TİSK’in 12 Aralık 2010 Pazar günü yapılan 24. Genel Kurulu toplantısında Genel Başkanlığa Tuğrul Kutadgobilik 3. kez seçilirken daha önce gözlemci üye olarak TİSK’te yer alan Ceyhan Belediye Başkanı ve MİS Genel Başkanı Hüseyin Sözlü de, 25 kişilik yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Seçimlerde D. Solmaz Coşkun, İlhan Karaveliopğlu, Ali Nafiz Konuk, Ahmet Hilmi Eren, Nihat Özdemir, Hakkı Matraş, Necdet Buzbaş, Dr. Tandoğan Tokgöz, M. Şükrü Koçoğlu, Rıza Kutlu Işık, Erhan Polat, Refik Baydur, Tuğrul Kutadgobilik, Cenk Yöney, Mehmet Betil, Yağız Eyüboğlu, Hüseyin Sözlü, Rahmi Cıbıroğlu, Muhsin Alkan, Metin Demir, Mehmet Azmi Aksu,Cansın İnan, Zekai Erez, Varol Ziya Dereli ve Adnan Çiçek yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçildiler.

MAHALLİ İDARELER İŞVERENLERİ SENDİKASI (MİS) 7.OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM 1. Açılış 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. Başkanlık Divanı'nın seçimi 4. Sendika üyeleri/misafirlerin konuşmaları 5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Mali rapor, Yeminli Mali Müşavir raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi 6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi 7. Yeni Dönem Bütçesinin kabulü 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 9. Sendika hizmetleri için daimi veya geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanının tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 10. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereği Ana Tüzükte Yapılması Zorunlu Değişiklikler ve İlave Değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması 11. Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliklerine gösterilecek aday listelerinin tespiti ve seçim kurulu başkanına verilmesi 12. İlgili Makamlar ve Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Konular Hakkında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 13. Dilek ve Temenniler 14. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Organlarının Seçimi 15. Kapanış TARİH: 1’inci Toplantı 19 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) Çoğunluk Sağlanamazsa 2’inci Toplantı 26 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) YER:Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/6-7-8 Balgat/ANKARA