Missen Haberler

GENEL BAŞKAN TİSK’ İN DANIŞMA KONSEYİNE KATILMAK İÇİN İSTANBUL’DA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Danışma Konseyi, 10 Şubat 2009 Salı günü saat 10.00’da Çırağan Palace Kempinski Oteli (Saray Kısmı) Mabeyn Salonu’nda toplanacaktır.

Türk iş dünyasının, sanayi ve hizmet sektörlerinin önde gelen işverenleri ile özel sektörün bütün temsilci kuruluşlarının iştirak edeceği toplantıda, ülkemizde etki ve şiddetini artıran Küresel Krize karşı Hükümetimiz tarafından alınması gereken tedbirler tartışılacaktır.

MİS Genel Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ bey ve MİS Genel Sekreteri Mehmet ORUÇÖZ bey toplantıya katılacaklardır.